Δράση σχολικής διαμεσολάβησης

Στο σχολείο πραγματοποιείται Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με αυτό, στην αρχή κάθε χρόνου μια ομάδα 20 περίπου μαθητών/τριων εκπαιδεύονται να γίνουν διαμεσολαβητές, ώστε να επιλύονται οι διαφορές των μαθητών/τριων με ενέργειες των ίδιων και χωρίς την παρέμβαση εκπαιδευτικών και γονέων. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες εξασκούνται στο διάλογο, μαθαίνουν με ουδετερότητα και ψυχραιμία να αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ τους και έρχονται σε διαπραγματεύσεις με άτομα του σχολείου με τα οποία έχουν έλθει σε ρήξη.

Υπεύθυνοι καθηγητές για τη Διαμεσολάβηση στο σχολείο είναι η κα Κατσούλη Ζέττα (ΠΕ 02) και ο κος Κομηνός Δημήτρης (ΠΕ 02).

Οι μαθητές/τριες ενεργοποιούνται και συμμετέχουν στην εδραίωση σχέσεων συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και αλληλοαποδοχής. Προωθείται η αυτενέργειά τους , ώστε να μπορούν να συζητούν τα προβλήματά τους και να τα επιλύουν, χωρίς την παρέμβαση εκπαιδευτικών.

Με τη διαμεσολάβηση ευνοούνται όχι μόνο οι ίδιοι οι διαμεσολαβητές, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές που μαθαίνουν με διάλογο να επιλύουν τα προβλήματα και τις διαφορές τους. Επομένως, κριτήριο επιτυχίας θα αποτελέσει η εξομάλυνση των σχέσεων των μαθητών/τριων, η εξάλειψη –έστω και των ελάχιστων – περιστατικών βίας. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται η μείωση ποινών, από την πλευρά των Διδασκόντων και της Διεύθυνσης, ως ένα δείγμα βελτίωσης των σχέσεων των μαθητών/τριων μεταξύ τους.

Περιγραφή της διαδικασίας Διαμεσολάβησης

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διακρίνεται για τον εκούσιο χαρακτήρα της και συνήθως ξεκινά με μια κοινή συνάντηση των 2 διαμεσολαβητών με τα 2 μέρη, που βρίσκονται σε διαφωνία, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τους διαμεσολαβητές για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για τη μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια, ακολουθούν 1-2 συνήθως συναντήσεις μεταξύ των 2 διαμεσολαβητών και των δύο μερών, προκειμένου να βοηθήσουν τα μέρη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις και αντιπροτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους. Ο ρόλος των διαμεσολαβητών είναι να θέσουν τις κατάλληλες ερωτήσεις στα δύο αντιμαχόμενα μέρη, ώστε να βοηθήσουν να εκφράσουν τους λόγους των διαφορών τους, καθώς και τα συναισθήματά τους. Απαραίτητο στοιχείο της διαμεσολάβησης είναι η αντικειμενικότητα, διότι οι διαμεσολαβητές δεν επιτρέπεται να δείξουν εύνοια στη μία από τις δύο πλευρές. Στο τέλος της διαδικασίας οι 2 διαμεσολαβητές συντάσσουν πρακτικό επίτευξης ή μη επίτευξης συμφωνίας, ανάλογα με το αν θα καταλήξουν ή όχι τα μέρη σε επίλυση της διαφοράς τους. Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Αποτελέσματα

Σημαντικότερο αποτέλεσμα της λειτουργίας του Προγράμματος Διαμεσολάβησης είναι η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες (όπως το να παίζουν ρόλους σε πιθανά σενάρια συγκρούσεων) ή τη συμμετοχή τους σε διαμεσολάβηση μεταξύ συμμαθητών /τριων τους, οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίμηση και η διαχείριση συγκρούσεων. Βελτιώνεται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνεργασία μεταξύ τους δημιουργώντας ένα θετικό σχολικό κλίμα. Επομένως, βασικό όφελος των μαθητών/τριων μέσα από τη συμμετοχή τους στη διαμεσολάβηση είναι η καλλιέργεια της ομαδικότητας. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να συνεργάζονται με συνομηλίκους τους ενισχύοντας τις κοινωνικές δεξιότητες τους.

Παιχνίδια Ρόλων-Ασκήσεις εξάσκησης

Ακολουθούν τρία υποθετικά σενάρια, όπου μέσα από το Παιχνίδι Ρόλων οι επίδοξοι διαμεσολαβητές εξασκούνται στην επίλυση των διαφορών των συμμαθητών/τριων τους.

Ιστορία Α

O Γιώργος και ο Κώστας είναι συμμαθητές στη Γ΄ Λυκείου.

Και οι δύο ενδιαφέρονται για τη συμμαθήτριά τους, τη Μαρία. Στα διαλείμματα και τα δύο αγόρια προσπαθούν να πλησιάσουν τη Μαρία, της πιάνουν την κουβέντα, επιδιώκουν να περνούν χρόνο μαζί της. Τα δύο αγόρια έχουν καταλάβει πως υπάρχει αντίζηλος, επειδή, όμως, δεν είναι φίλοι και δεν μιλούν ιδιαίτερα μεταξύ τους, δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους ο ένας στον άλλο, ούτε τι σκέφτονται να κάνουν με τη Μαρία.

Ένα απόγευμα, μετά το φροντιστήριο, ο Γιώργος συναντά τη Μαρία στην πλατεία, της προτείνει να πιούν μαζί καφέ και εκεί δείχνει ανοιχτά το ενδιαφέρον του για εκείνη. Η Μαρία φαίνεται να ανταποκρίνεται. Δύο μέρες μετά, το μαθαίνει αυτό ο Κώστας, εφόσον κάποιοι γνωστοί του είδαν το ζευγάρι στην πλατεία. Το άλλο πρωί, στο σχολείο, ο Κώστας επιτίθεται λεκτικά στον Γιώργο, ο οποίος με τη σειρά του, απαντά εξίσου επιθετικά στον Κώστα. Σύντομα, η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου και τα δύο αγόρια είναι έτοιμα να πιαστούν στα χέρια.

Τους χωρίζει μία καθηγήτρια που βρίσκεται στο προαύλιο και αποφασίζει να αναφέρει την περίπτωση στον συντονιστή διαμεσολαβητών. Η καθηγήτρια μετά από σύντομη συζήτηση με τα αγόρια, πείθει τους δύο μαθητές να αφήσουν ένα σημείωμα στο κουτί της διαμεσολάβησης. Ο συντονιστής διαβάζει το μήνυμα, πλησιάζει τον Γιώργο και τον Κώστα, καθώς είναι αποφασισμένοι να δοκιμάσουν να λύσουν τις διαφορές τους στη διαμεσολάβηση. Ξεκινάμε από τη στιγμή που ο Γιώργος και ο Κώστας μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο της διαμεσολάβησης.

Ιστορία Β

Η Χριστίνα και ο Γεράσιμος είναι συμμαθητές στη Β΄ Λυκείου.

Ανήκουν στο ίδιο τμήμα και είναι και οι δύο άριστοι μαθητές. Μεταξύ τους, όλα τα χρόνια του σχολείου, υπήρχε ανταγωνισμός για τους βαθμούς και τις διακρίσεις. Τον ανταγωνισμό όξυναν, άθελά τους, ορισμένοι καθηγητές που συχνά έκαναν σύγκριση των δύο παιδιών και των σχολικών τους επιδόσεων.

Πρόσφατα ξεκίνησε στο σχολείο τους ένα Πρόγραμμα Θετικών Επιστημών, στο οποίο θα συμμετάσχει ορισμένος αριθμός μαθητών από τη Β΄ Λυκείου. Τα δύο παιδιά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενταχθούν σε αυτό, γνωρίζοντας πως οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ωστόσο, η Χριστίνα παρατηρεί πως το τελευταίο διάστημα η μητέρα του Γεράσιμου έρχεται συνέχεια στο σχολείο και μιλάει με τους καθηγητές του προγράμματος. Επίσης, μαθαίνει από άλλους συμμαθητές της πως ο Γεράσιμος στο διάλειμμα την διαβάλλει και έχει πει χαρακτηριστικά: «τα κορίτσια δεν καταλαβαίνουν Μαθηματικά, είναι άχρηστα. Η Χριστίνα να πάει να γίνει κομμώτρια». Η Χριστίνα αρχίζει να διαδίδει στο σχολείο πως ο Γεράσιμος θα μπει στο Πρόγραμμα των Θετικών Επιστημών, χάρη στις επισκέψεις της μαμάς του στο σχολείο.

Τελικά, η Χριστίνα, πιεσμένη από τον ανταγωνισμό και επειδή θεωρεί τα σχόλια του Γεράσιμου σεξιστικά και υποτιμητικά, αποφασίζει να αφήσει ένα σημείωμα στο κουτί της διαμεσολάβησης. Ο συντονιστής διαβάζει το μήνυμα, πλησιάζει τον Γεράσιμο και τον ρωτάει αν θα ήθελε να λύσει το ζήτημα με τη Χριστίνα, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης. Εκείνος δέχεται. Ξεκινάμε από τη στιγμή που ο Γεράσιμος και η Χριστίνα μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο της διαμεσολάβησης.

Ιστορία Γ

Η Κατερίνα και ο Παναγιώτης είναι συμμαθητές στην Α’ Λυκείου.

Κάνουν παρέα, κάθονται στο ίδιο θρανίο, κάτι που συνέβαινε και όλα τα χρόνια του Γυμνασίου. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, η Κατερίνα αρχίζει να διευρύνει τον φιλικό της κύκλο, προσπαθώντας να συναναστρέφεται και με άλλα παιδιά.

Ο Παναγιώτης σταδιακά καταλαβαίνει πως η Κατερίνα έχει αλλάξει συμπεριφορά απέναντί του. Είναι πιο επικριτική, κοροϊδεύει τον γραφικό του χαρακτήρα, την υπογραφή του, τις σχολικές του επιδόσεις. Τα Σαββατόβραδα η Κατερίνα κανονίζει εξόδους με τους νέους της φίλους, χωρίς να προσκαλεί ποτέ τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης προσπαθεί να ζητήσει εξηγήσεις από την Κατερίνα, εκείνη όμως γελάει και του απαντάει πως όλα είναι στη φαντασία του και τον θεωρεί καλό της φίλο.

Ένα μεσημέρι, μετά το μάθημα της Γυμναστικής, ο Παναγιώτης περνάει έξω από τα αποδυτήρια των κοριτσιών και ακούει την Κατερίνα να συζητάει με τη φίλη της την Πηνελόπη. Η Πηνελόπη λέει χαρακτηριστικά: «Κατερίνα, πρέπει να ξεκόψεις από τον Παναγιώτη. Είναι Αλβανός. Θες να σε κοροϊδεύουν και εσένα τα υπόλοιπα παιδιά;».

Ο Παναγιώτης, προβληματισμένος και στενοχωρημένος γιατί η Κατερίνα αρνείται να συζητήσει οτιδήποτε μαζί του, αποφασίζει να αφήσει ένα σημείωμα στο κουτί της διαμεσολάβησης. Ο συντονιστής διαβάζει το μήνυμα, πλησιάζει την Κατερίνα και την ρωτάει αν θα ήθελε να λύσει το ζήτημα με τον Παναγιώτη, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης. Εκείνη τελικά δέχεται. Ο Παναγιώτης και η Κατερίνα μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο της διαμεσολάβησης.

 

Rate mal, wer? – Μάντεψε ποιός?

 

Η επίδραση του παιχνιδιού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού καθώς μέσα από αυτό προετοιμάζεται για την πραγματική ζωή. Μαθαίνει ποια είναι τα ενδιαφέροντα του, οι κλίσεις του και τα χαρίσματά του. Μέσα από το παιχνίδι καλλιεργείται η δημιουργικότητα και η φαντασία του, αναπτύσσεται η ικανότητα να εκφράζει τη γνώμη του. Με το παιχνίδι προετοιμάζεται το μέλλον και ο χαρακτήρας που θα έχει σε αυτό. Επίσης το παιχνίδι είναι προϋπόθεση για την επιτυχή συμμετοχή στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εκθέτουν τα παιδιά σε σημαντικές έννοιες της γλώσσας και ευρύτερα της επιστήμης. Η βιωματική εκπαίδευση, μέσω του παιχνιδιού, είναι μαθητοκεντρική και όχι δασκαλοκεντρική.

Με γνώμονα λοιπόν την παιχνιδοκεντρική, συνεργατική και διαθεματική μάθηση ξεκίνησαν οι μαθητές των γερμανικών του τμήματος Α΄3 της Α΄Λυκείου Αθανασίου Ευάγγελος – Νεκτάριος, Τζανέτου Αγγελική, Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος, Φωτάκης Ιάσων, Χάραρης Βασίλειος, Χαρίτος Αλέξανδρος, Χατζοπούλου Άννα – Λουίζα και Ψαρρός Γεώργιος να μαθαίνουν παίζοντας ψηφιακά… Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησαν το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι – κουίζ, τόσο στα ελληνικά όσο και στα γερμανικά, εστιάζοντας σε σπουδαίες διάσημες προσωπικότητες.

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, πολλοί ήταν oι άνθρωποι που κατάφεραν να αφήσουν το στίγμα τους στην παγκόσμια ιστορία. Καθένας από αυτούς έχει τη δική του συλλογή επιτευγμάτων που αξίζει να αναφερθεί.

Είναι οι ιστορικές προσωπικότητες, φιλόσοφοι, επιστήμονες, καλλιτέχνες και πολιτικοί, που έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι σε καλεί να ανακαλύψεις, μέσα από τη γνώση και τη μάθηση τα κατορθώματα και τη σπουδαιότητα αυτών των μοναδικών ατόμων.

Καλωσόρισες λοιπόν στο παιχνίδι «Μάντεψε ποιος?» – “Rate mal, wer?” και ετοιμάσου για ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσεων, όπου η περιέργεια και η αναζήτηση της γνώσης συναντούν την απόλαυση του παιχνιδιού!

 

https://scratch.mit.edu/projects/1019635303

https://scratch.mit.edu/projects/1019647826

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

Γκριτζαλιώτη Αικατερίνη

Θώδης Γεώργιος

 

Επιτυχία μαθητών/ριών μας στον 1ο Διαγωνισμό με θέμα: «Ικανότητες διερεύνησης στη Φυσική και τη Χημεία»

Φέτος, με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΓΕ.Λ. της Ιονίου Σχολής οργανώθηκε ο 1ος μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Ικανότητες διερεύνησης στη Φυσική και τη Χημεία». Ο διαγωνισμός αυτός, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών/ριών στις βασικές έννοιες της Φυσικής και της Χημείας καθώς και την καλλιέργεια της ικανότητάς τους να σκέφτονται κριτικά, να αναλύουν πληροφορίες, να αξιολογούν στοιχεία, να εξάγουν συμπεράσματα από δεδομένα και να επιλύουν προβλήματα που συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη το Σάββατο 20/4 στις εγκαταστάσεις της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη. Την Τρίτη 4/6 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Σχολής πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση βράβευσης των μαθητών/ριών που συμμετείχαν. Το 1ο και το 2ο βραβείο δόθηκαν σε μαθητές της Σχολής μας και συγκεκριμένα στους Γεώργιο Πνευματικάτο και Κωνσταντίνο Μπουλαμάτση, αντιστοίχως. Στη 15άδα των μαθητών που βραβεύτηκαν ήταν και η μαθήτριά μας Ειρήνη Βασιλείου. Επιπλέον οι μαθητές/ριές μας Ιάσων Φωτάκης και Παναγιώτα Τσαβαλά βραβεύτηκαν με επαίνους συμμετοχής.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν!

Μαθητής μας παραλαμβάνει το βραβείο του από την καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. κ. Ε. Παυλάτου και τον σύμβουλο εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας κ. Κ. Αποστολόπουλο.

Μαθητής μας παραλαμβάνει το βραβείο του από τον σύμβουλο εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας κ. Κ. Αποστολόπουλο.

Η Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. κ. Ε. Παυλάτου.

Ο διευθυντής του Λυκείου της Ιονίου Σχολής κ. Μ. Μελετόπουλος.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. κ. Α. Φαλούκας.

Η αφίσα του διαγωνισμού.

2ο Βραβείο για την ταινία του Ομίλου Κινηματογραφικής Παιδείας “The Falling Stones”, στην κατηγορία Λύκεια – ταινία μυθοπλασίας στον 14ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Cinema…διάβασες;; 2023-2024

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η διετής ενασχόληση των μαθητών/-τριών του Ομίλου Κινηματογραφικής Ταινίας με τη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους με τίτλο “The Falling Stones” ανταμείφθηκε, αφού η ταινία κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Λύκεια – ταινία μυθοπλασίας στον 14ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Cinema…διάβασες;; 2023-2024. Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ: https://youtu.be/byzNyf_CYzg

Η ταινία είναι αφιερωμένη στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στις 28/02/2023 και πραγματεύεται τις ευαίσθητες σχέσεις μίας ελληνικής οικογένειας με φόντο αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, η Άρτεμις, η οποία είναι φοιτήτρια Φαρμακευτικής στη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει στην Αθήνα να επισκεφτεί την οικογένειά της για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Στο σπίτι της, όμως, υπάρχει ένταση, η οποία εστιάζεται στην αντίδραση του πατέρα της που δεν εγκρίνει την επιλογή του έφηβου αδερφού της να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Και ενώ οι χαρακτήρες μοιάζουν με πέτρες σε ελεύθερη πτώση, η Άρτεμις επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη μοιραία αμαξοστοιχία.

Η βράβευση των νικητών του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης το φθινόπωρο του 2024.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, οι οποίοι εργάστηκαν με συνέπεια, θέληση, μεράκι και κέφι, θυσιάζοντας πολλές ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους για να ολοκληρώσουν τη δημιουργία τους!

Οι υπεύθυνοι καθηγητές

Σωτήριος Κόλλιας (Θεολόγος)

Ειρήνη Αρναούτη (Καθηγήτρια Αγγλικών)

3η θέση στον Διαγωνισμό Cansat In Greece 2024

Την 3η θέση στον Μαθητικό Διαγωνισμό Cansat In Greece 2024 κατέκτησε η ομάδα ρομποτικής Asterius. Η ομάδα κατασκεύασε ένα μικρό δορυφόρο με αποστολή την εξερεύνηση του κλίματος άλλων πλανητών, ο οποίος μπορεί να διαιρείται σε δύο ίδιους υπο-δορυφόρους, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου από Cansat.

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 25-28 Απριλίου 2024, με διοργάνωση από την SPIN.

Τα μέλη της ομάδας δούλεψαν μεθοδικά σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και το επίπεδο δυσκολίας της κατασκευής (ίδιο ζητούμενο αλλά στο μισό μέγεθος!), κατάφεραν να ολοκληρώσουν το έργο.

Συνεργασία, ομαδικότητα, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση χρόνου, λήψη αποφάσεων υπό πίεση, ψηφιακές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση είναι μερικά από τα οφέλη της συμμετοχής των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό αυτό, με κυριότερο όμως μάθημα το ότι «Δεν τα παρατάμε ποτέ».

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

Ευχαριστούμε θερμά όσους βοήθησαν, μας στήριξαν και πίστεψαν ότι θα τα καταφέρουμε.

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Παναγιώτα Ματθέ (Πληροφορικής)

Μαρία Διακόνου (Φυσικής)

     

 

Διαγωνισμός Cansat In Greece 2024

Με ιδιαίτερη χαρά το σχολείο μας θα φιλοξενήσει στους χώρους του τον τελικό του διαγωνισμού Cansat In Greece 2024 που θα πραγματοποιηθεί 25-28 Απριλίου.

Την Πέμπτη 25/4, το Σάββατο 27/4 και την Κυριακή 28/4 ομάδες από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τις κατασκευές τους σε κριτές και κοινό. Το πρόγραμμα του διαγωνισμού παρουσιάζεται παρακάτω. Η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/4 σε άλλο χώρο.

Ομάδα Ρομποτικής του σχολείου μας

Η ομάδα ρομποτικής Asterius αποτελείται από μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου, με συντονίστριες καθηγήτριες τις Παναγιώτα Ματθέ (Πληροφορική) και Μαρία Διακόνου (Φυσική).

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logo_asterius_small.png

Το σχολείο μας συμμετέχει στο διαγωνισμό από την πρώτη χρονιά διοργάνωσής του, υπό την καθοδήγηση του κ. Χρήστου Φανίδη, και μάλιστα η ομάδα ρομποτικής έχει κατακτήσει μία φορά την 1η θέση και δύο φορές τη 2η θέση.

Τι είναι το CanSat

Το CanSat in Greece είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός διαστημικής που υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SPIN – Space Innovation με το συντονισμό του ESERO (European Space Education Resource Office) GREECE. Ο διαγωνισμός διαρκεί 8 μήνες από την προκήρυξή του και έχει δύο κατηγορίες, μία για μαθητές λυκείου και μία για φοιτητές. Η νικητήρια μαθητική ομάδα προκρίνεται άμεσα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό CanSats in Europe, που διοργανώνεται από τον European Space Agency (ESA).

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο, σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού, ο οποίος εκτελεί μία διαστημική αποστολή που οι ίδιοι οραματίστηκαν. Ο δορυφόρος εκτοξεύεται, σε υψόμετρο 1 χιλιομέτρου, ενσωματωμένος σε έναν πύραυλο που κατασκευάστηκε από τη SPIN και στη συνέχεια αποδεσμεύεται από αυτόν. Μετά την αποδέσμευσή του από τον πύραυλο, ο δορυφόρος προσγειώνεται με ασφάλεια με τη χρήση αλεξίπτωτου, εκτελώντας την αποστολή που έχει επιλέξει η ομάδα.

https://cansat.gr/wp-content/uploads/2019/10/cansats-in-europe-logo.png

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat

https://www.esa.int/Education/CanSat/2023_European_CanSat_Competition

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου Βίκτωρ Κάβουρα, Ελισσάβετ Αλεβίζου και Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο καθώς και στους μαθητές μας της Α΄ Λυκείου Γεώργιο Πνευματικάτο και Κωνσταντίνο Μπουλαμάτση για την εξαιρετική τους επίδοση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας, που οργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Χημικών!

Βράβευση του σχολείου μας στον μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη βράβευση του Σχολείου μας στον Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» για το σχολικό έτος 2023-2024. Η ταινία φέρει τον τίτλο: «Wahrheit macht frei» (Η αλήθεια ελευθερώνει). Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν οι εξής μαθητές/τριες της Β’ τάξης: Κλεφτογιάννης Νικόλαος, Κουκά Νίκη, Λέκα Σοφία. Φιλική συμμετοχή (στο τραγούδι) είχαν οι μαθήτριες: Κανταρτζή Αθηνά και Νονότα Σοφία.

Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτέλεσε το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ιδιαίτερη μνεία στους Έλληνες Εβραίους. Οι μαθητές/τριες μέσα από το έργο τους εξέφρασαν βιωματικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα και εξοικειώθηκαν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα του παρελθόντος μελετώντας πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Μεταξύ άλλων αξιοποιήθηκε σημαντική μαρτυρία επιζήσασας από το αρχείο της ΕΡΤ (με εξασφάλιση της σχετικής άδειας) και υλικό από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

Ευχαριστούμε την εκπαιδευτικό του Σχολείου μας κ. Τσαπάρα Ξανθή για την καθοδήγηση των μαθητών/τριών και τη γενική επιμέλεια του έργου, την εκπαιδευτικό κ. Διακόνου Μαρία για τη διάθεση ενδυμασιών και τη συμβολή της στη διαμόρφωση των σκηνικών καθώς και τον εκπαιδευτικό κ. Κόλλια Σωτήριο για το φωτογραφικό υλικό και την έμπνευση με αφορμή σύγγραμμα από το προσωπικό του συγγραφικό αρχείο.

Οι πρωτεύσαντες θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία.

Η ταινία είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο:

https://video.sch.gr/asset/detail/MzItCEAGlSIVlXhW7wlOi8ox

 

Διοργάνωση του 20ου Evaggeliki School Festival

Το μαθητικό μουσικό φεστιβάλ Evaggeliki School Festival γιορτάζει φέτος 20 χρόνια παρουσίας και σε περιμένει σε ένα αξέχαστο ραντεβού!

14 συγκροτήματα από όλη την Αττική, 6 ώρες μουσικής & πολλές εκπλήξεις!

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, στο προαύλιο του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με ώρα έναρξης 18:00.

C:\Users\moian\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\poster-esf-final.jpeg

Στη σκηνή του φετινού Evaggeliki School Festival θα ανέβουν (κατά αλφαβητική σειρά) τα συγκροτήματα:

 • Afasia
 • Middle Earth
 • Busted
 • Near Fields
 • Codasicks
 • Nefos
 • DeadSoul
 • Off Section
 • Fata Morgana
 • On Our Way Home
 • High Frequency
 • Red Wire
 • Left the Cage
 • Τέχνη Χρω

Μέσω των διαχρονικών slogan feel the wave” και “πες το και στον δίπλα” η Επιτροπή Διοργάνωσης του ESF2024 σας καλεί να διαδώσετε το μήνυμα του φετινού μαθητικού φεστιβάλ στην πόλη.

Ραντεβού στις 20 Απριλίου για να γιορτάσουμε παρέα τα 20 χρόνια ESF!

To Evaggeliki School Festival συνδιοργανώνεται από τους μαθητές και το 15μελές Μαθητικό Σύμβούλιο, τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων και τον Σύνδεσμο Αποφοίτων του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

20ο Evaggeliki School Festival

Το 20ο Evaggeliki School Festival είναι γεγονός!

Το μαθητικό μουσικό φεστιβάλ Evaggeliki School Festival γιορτάζει φέτος 20 χρόνια παρουσίας και σε περιμένει σε ένα αξέχαστο ραντεβού!

14 συγκροτήματα από όλη την Αττική, 6 ώρες μουσικής & πολλές εκπλήξεις!

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, στο προαύλιο του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με ώρα έναρξης 18:00.

C:\Users\moian\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\poster-esf-final.jpeg

Στη σκηνή του φετινού Evaggeliki School Festival θα ανέβουν (κατά αλφαβητική σειρά) τα συγκροτήματα:

 • Afasia
 • Middle Earth
 • Busted
 • Near Fields
 • Codasicks
 • Nefos
 • DeadSoul
 • Off Section
 • Fata Morgana
 • On Our Way Home
 • High Frequency
 • Red Wire
 • Left the Cage
 • Τέχνη Χρω

Μέσω των διαχρονικών slogan feel the wave” και “πες το και στον δίπλα” η Επιτροπή Διοργάνωσης του ESF2024 σας καλεί να διαδώσετε το μήνυμα του φετινού μαθητικού φεστιβάλ στην πόλη.

Ραντεβού στις 20 Απριλίου για να γιορτάσουμε παρέα τα 20 χρόνια ESF!

To Evaggeliki School Festival συνδιοργανώνεται από τους μαθητές και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο, τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων και τον Σύνδεσμο Αποφοίτων του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.