Εργαστήριο Άλγεβρας

Καθηγητές/Καθηγήτριες του σχολείου μας ίδρυσαν από το 2013 το εργαστήριο Άλγεβρας και υλοποιούν κάθε χρόνο σχετικές δράσεις.

Για την πλήρη περιγραφή της δράσης δείτε εδώ.