Σύνδεσμος Αποφοίτων

Ο ιστότοπος του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης είναι  http://www.saess.gr/