Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Τετάρτη 13.3.2024 & Πεμπτη 14.3.2024

Την Τετάρτη 13.3.2024 την 5η & 6η ώρα: Διεξαγωγή Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής & Υπολογιστικής Σκέψης
Την Τετάρτη 13.3.2024 την 5η & 6η ώρα : Διεξαγωγή Επιμορφωτικής Δράσης για την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο -(Αρ. Πρωτ. : Φ1/21896/ΓΔ4 / 29.2.2024)