Ευρωπαϊκό σεμινάριο κατάρτισης Erasmus+Youth in Action

Η μαθηματικός κα Αργύρη Παναγιώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού σεμιναρίου κατάρτισης Erasmus+ Youth in Ac?on με τίτλο «Shape yourLandscape» , που είχε επιλεγεί να συμμετέχει και πραγματοποιήθηκε στην Τζουρμάλα της Λετονίας από τις 21 εως 27 Μαϊου 2019, με φορέα διοργάνωσης την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας της Λετονίας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό  (http://erasmusplusyouth.gr/ ) στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Συγκεκριμένα στον τομέα της Νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, άτυπες ομάδες, άτομα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμμετέχουν σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων, να υλοποιήσουν Δραστηριότητες Εθελοντισμού και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σεμινάρια και διακρατικές συναντήσεις. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι οι νέοι να γνωρίσουν την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας στον τομέα της Νεολαίας.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)  (https://www.inedivim.gr/) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα από Νεολαίας, ενώ το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (http://www.iky.gr/) είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Erasmus+ για από τομείς από Εκπαίδευσης και από Κατάρτισης.

Ο βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν να δώσει τη δυνατότητα από εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και σε από εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν στη δουλειά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις «με βάση τον τόπο και τον χώρο» και να από υποστηρίξει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα από βοηθήσουν να επαναλάβουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τόποι ως μαθησιακοί χώροι και πόροι. Οι 24 συμμετέχοντες από όλες από Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Τουρκία) μέσα από πρωτότυπες ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες,  δημιούργησαν σχέδια δράσης  για το πώς μπορούν να μετατρέψουν οποιοδήποτε περιβάλλον σε μαθησιακό χώρο και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την προσέγγιση στο πλαίσιο από εργασίας των νέων και από άτυπης εκπαίδευσης.

Η κατάρτιση είχε συνδεθεί από με το μοντέλο ικανότητων ETS (European Training Strategy) στο πλαίσιο από Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατάρτιση για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, που έχει τεθεί σε εφαρμογή για να προωθήσει έναν ενεργό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης και διδασκαλίας.

Από τα βασικά συμπεράσματα του σεμιναρίου είναι ότι οι εκπαιδευτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις που βασίζονται στον τόπο μπορούν λειτουργήσουν ως ο βασικός λίθος στη γέφυρα που συνδέει τις εμπειρίες με την πραγματική ζωή, για την εισαγωγή καινοτόμων μεθοδολογικών διδακτικών πρακτικών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τέλος τέτοιου είδους προγράμματα διεθνούς κινητικότητας βασισμένα σε δράσεις με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα και με αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, αποτελούν  μία πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Συμμετοχή στην Ημερίδα Διάχυσης Καλών Πρακτικών του Σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που συμμετείχαν στο έργο Erasmus+ KA1 με θέμα «Η ευρωπαϊκή καινοτομία ως αντικείμενο επιμόρφωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού προσωπικού» παρουσίασαν το έργο και τα μαθησιακά του αποτελέσματα στην Ημερίδα Διάχυσης Καλών Πρακτικών του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης με αναρτημένη ανακοίνωση. Η ημερίδα, η οποία ήταν ανοιχτή για το ευρύ κοινό, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου την Κυριακή 7/10/2018, στις 17:00-20:00. Επισυνάπτεται η αναρτημένη ανακοίνωση.

Education in Finland – Best Practices Benchmarking in schools

Η εκπαιδευτικός ΠΕ02 κ. Καλυψώ Λάζου-Μπαλτά του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης παρακολούθησε το σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης με τίτλο «Education in Finland – Best Practices Benchmarking in schools» στο Helsinki της Φινλανδίας και στο Tallinn της Εσθονίας, από τις 15 έως τις 21 Απριλίου 2018. Την επιμόρφωση υλοποίησε ο φορέας «Euneos Corporation». Για την εφαρμογή και διάχυση της αποκτειθείσας γνώσης, υλοποίησε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  1. Εφαρμόζοντας τις αρχές διδασκαλίας του σεμιναρίου, σχεδίασε μάθημα για την ενότητα “Θέματα για συζήτηση” από το κεφάλαιο “Βιογραφικά Είδη” της Νεοελληνικής Γλώσσας Β? Λυκείου και το υλοποίησε σε τμήμα της Β? Λυκείου του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης στις 21 Μαΐου 2018. Το μάθημα παρακολούθησαν συνάδελφοι του σχολείου μας. Το σχέδιο μαθήματος ακολουθεί: Ετεροπαρατήρηση Σχέδιο Διδασκαλίας
  2. Στο πλαίσιο της τελικής επιμόρφωσης των Teachers for Europe (T4E) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών για το σχολικό έτος 2017-2018, η κ. Καλυψώ Λάζου-Μπαλτά, πρέσβειρα T4E Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, έκανε παρουσίαση σχετικά με το σεμινάριο που παρακολούθησε με θέμα “Best Practices -Benchmarking. Βέλτιστες πρακτικές ? Κριτήρια αναφοράς”. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης  Πρόγραμμα Τελικής Επιμόρφωσης
    και το PowerPoint της παρουσίασής της Best Practices Benchmarking.
  3. Η κ. Καλυψώ Λάζου-Μπαλτά, σε συνεργασία με την κ. Ελένη Παπαροϊδάμη, εκπαιδευτικό εκτός της σχολικής μας μονάδας, έκαναν εισήγηση με τίτλο «Το σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης: ο ρόλος της ηγεσίας» σχετικά με την εφαρμογή του περιεχομένου του επιμορφωτικού σεμιναρίου στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, το οποίο διεξήχθη στη Λάρισα στις 12-14 Οκτωβρίου 2018. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου και το PowerPoint της παρουσίασης.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΠΕΚ

ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗ-ΛΑΖΟΥ-ΟΚΜ-ΗΓΕΣΙΑ

Επίσης, η εισήγηση δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (Λάζου-Μπαλτά, Κ. & Παπαροϊδάμη, Ε. (13 Οκτωβρίου 2018). Ανακοίνωση με θέμα “Το σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης: ο ρόλος της ηγεσίας” στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 12-14 Οκτωβρίου 2018, Τόμος Β’, σελ. 463-471).

Theory and Practice of Serious Games & Gamification

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ03 κ. Παναγιώτα Αργύρη και ΠΕ06 κ. Ειρήνη Αρναούτη του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης παρακολούθησαν το σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης με τίτλο «Theory and Practice of Serious Games & Gamification» στο Helsinki της Φινλανδίας και στο Tallinn της Εσθονίας, από τις 22 έως τις 28 Απριλίου 2018. Την επιμόρφωση υλοποίησε ο φορέας «Euneos Corporation». Για την εφαρμογή και διάχυση της αποκτειθείσας γνώσης, υλοποίησαν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1.  Η κ. Παναγιώτα Αργύρη, εφαρμόζοντας τις αρχές διδασκαλίας του σεμιναρίου, σχεδίασε μάθημα με τη χρήση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού Triseum Variant Limits για τα μαθηματικά της Β? Λυκείου και το υλοποίησε σε τμήμα του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης στις 11 Μαΐου 2018. Το μάθημα παρακολούθησαν συνάδελφοι ΠΕ03 του σχολείου μας. Το σχέδιο μαθήματος ακολουθεί: Teaching Mathematics via Educational Games

Επίσης, σχεδίασε διδακτικά σενάρια για τη χρήση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού “Triseum: Variant Limits” στη διδασκαλία των μαθηματικών, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο portal του Future Classroom Lab:

I. Triseum games ? reaching the infinite:

http://fcl.eun.org/directory/details?contentId=1212
http://storage.eun.org/?/TriseumPilot-VariantLimitsFCS-Pana?

II. Law of Limits:

http://fcl.eun.org/directory/details?contentId=1213
http://storage.eun.org/?/TriseumPilot-VariantLimitsFCS-Pana?

III. Approaching the concept of Limits of Functions:

http://fcl.eun.org/directory/details?contentId=1214
http://storage.eun.org/?/TriseumPilot-VariantLimitsFCS-Pana?

Τα διδακτικά αυτά σενάρια, καθώς και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή τους,  τα παρουσίασε σε επιμορφωτική ημερίδα του European Schoolnet που υλοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας και την παρουσίαση της κ. Αργύρη.

ExpertSeminar_SeriousGamesEducationalSector _1209_agenda_3.pdf

 

Panagiota Argyri-ΚΑ1

Μετά την επιμορφωτική αυτή ημερίδα ακολούθησε, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών), συζήτηση στο Twitter με θέμα ‘Educational games development: what challenges and perspectives?’ Επισυνάπτονται screen shots της συζήτησης με αναφορά στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια και στη σχετική επιμόρφωση στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ KA1.

 

2. Η κ. Ειρήνη Αρναούτη, εφαρμόζοντας τις αρχές διδασκαλίας του σεμιναρίου, σχεδίασε και υλοποίησε σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό του σχολείου κ. Χρυσή Αγγελίδου (ΠΕ04.02) διαθεματική δημιουργική εργασία με τίτλο “Δημιουργία του Επιτραπέζιου Παιχνιδιού Taboo σε Θεματική Βιοχημείας στην Αγγλική Γλώσσα”, την οποία υλοποίησε τμήμα της Β’ Λυκείου του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης κατά το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2018. Το τελευταίο μάθημα της δημιουργικής εργασίας, το οποίο περιελάμβανε την παρουσίασή της, παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί του σχολείου μας καθώς και μαθητές/τριες άλλων τμημάτων στις 22 Μαΐου 2018.  Το σχέδιο της εργασίας ακολουθεί: Παιγνιώδης μάθηση - ετεροπαρατήρηση

3. Η κ. Ειρήνη Αρναούτη σε συνεργασία με την κ. Χρυσή Αγγελίδου υλοποίησαν διαθεματική δράση στα πλαίσια των μαθημάτων “Βιολογία” και “Αγγλικά” της Β’ Λυκείου του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης με θέμα “Δημιουργία Επιτραπέζιων Παιχνιδιών σε Θεματική Βιοχημείας στην Αγγλική Γλώσσα” κατά το Β’ τετράμηνο του σχολικού έτους 2017-2018.  Δείτε το παραγόμενο υλικό των μαθητών/τριών από τη Δημιουργική Εργασία και τη Διαθεματική Δράση εδώ.

4. Η κ. Παναγιώτα Αργύρη και η κ. Ειρήνη Αρναούτη, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο σεμινάριο, έκαναν ανάρτηση με βίντεο σχετικά με τη σημασία της επιμόρφωσής τους στο blog του STEM Discovery Week 2018. Την ανάρτηση και το βίντεο μπορείτε να τα δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

http://sdw-blog.eun.org/2018/04/28/training-courses-ka1-for-professional-develpment/

Σχετική ανακοίνωση υπήρξε και στο λογαριασμό facebook του European Schoolnet:

https://www.facebook.com/european.schoolnet/videos/1636287353133468/

5. Η κ. Παναγιώτα Αργύρη έκανε αναρτήσεις στο blog του STEM Discovery Week 2018 σχετικά με το συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο πριν την αναχώρησή της (βλ. εδώ) και μετά την επιστροφή της και εφαρμογή της παιγνιώδους μάθησης στη διδακτική της πράξη (βλ. εδώ).  Επίσης, υλοποίησε και δύο σχετικά webinar, το πρώτο με θέμα “It’s a game changer!” στο portal του Scientix (βλ. εδώ) και το δεύτερο με θέμα “Game-based learning in the classroom research: validating Variant: Limits?” στο portal του Future Classroom Lab.

6. Η κ. Ειρήνη Αρναούτη, σε συνεργασία με την κ. Χρυσή Αγγελίδου, πρώην χημικό του σχολείου μας, έκαναν εισήγηση με τίτλο “Δημιουργία Επιτραπέζιων Παιχνιδιών σε Θεματική Βιοχημείας στην Αγγλική Γλώσσα” σχετικά με την εφαρμογή του περιεχομένου του επιμορφωτικού σεμιναρίου στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, το οποίο διεξήχθη στη Λάρισα στις 12-14 Οκτωβρίου 2018. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου και το PowerPoint της παρουσίασης.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΠΕΚ

Παρουσίαση Χ.Αγγελίδου-Ε.Αρναούτη

Επίσης, η εισήγηση δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (Αγγελίδου, Χ. & Αρναούτη Ε. (13 Οκτωβρίου 2018). Ανακοίνωση με θέμα «Δημιουργία Επιτραπέζιων Παιχνιδιών σε Θεματική Βιοχημείας στην Αγγλική Γλώσσα» στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 12-14 Οκτωβρίου 2018, Τόμος Δ?, σελ. 32-36).

Ενδοεπιμόρφωση Συλλόγου Καθηγητών Π. ΓΕΛ Ευαγγελικής από τους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα Erasmus+ KA1

Σήμερα, Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 13:15 – 14:15  υλοποιήθηκε στο Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης ενδοεπιμόρφωση του Συλλόγου Διδασκόντων από μέλη του Συλλόγου που συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό έργο της Βασικής Δράσης 1/ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το έτος 2017, Προγράμματος Erasmus+, τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, με θέμα  «Η ευρωπαϊκή καινοτομία ως αντικείμενο επιμόρφωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού προσωπικού».

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κ. Αργύρη Παναγιώτα, κ. Αρναούτη Ειρήνη, κ. Τζελέπης Αλκιβιάδης, κ. Χασάπης Σωτήρης και κ. Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ επιμόρφωσαν τους συναδέλφους τους σε θεματικές εκπαιδευτικής καινοτομίας, δρώντας ως πολλαπλασιαστές πάνω στα θέματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία παρακολούθησαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ακολουθούν οι εισηγήσεις της ενδοεπιμόρφωσης:

ΚΑ1+GBL – ενδοεπιμόρφωση

Ενδοεπιμόρφωση Ευαγγελικής Erasmus+ ΚΑ1

Best Practices Benchmarking

Peer Coaching and Mentoring

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ03 κ. Σωτήριος Χασάπης και κ. Αλκιβιάδης Τζελέπης του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης παρακολούθησαν το σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης με τίτλο «Peer Coaching and Mentoring» στη Marbella της Ισπανίας, από τις 6 έως τις 10 Νοεμβρίου 2017. Την επιμόρφωση υλοποίησε ο φορέας «ΕuroKey Community». Για την εφαρμογή και διάχυση της αποκτειθείσας γνώσης, υλοποίησαν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  1.  Συμπεριέλαβαν το θεωρητικό μέρος της επιμόρφωσης στην παρουσίασή τους στο πλαίσιο της ημερίδας «Το Πρόβλημα στα Μαθηματικά», που έλαβε χώρα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://algebrateacherlab.blogspot.gr/2017/12/8-2017.html. Η παρουσίαση είναι η ακόλουθη: Παρουσίαση Ευγενιδείου 2017
  2. Ο κ. Αλκιβιάδης Τζελέπης, εφαρμόζοντας τις αρχές διδασκαλίας του σεμιναρίου, σχεδίασε μάθημα για τα μαθηματικά της Β? Λυκείου και  το υλοποίησε σε τμήματα  του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης στις 8 Φεβρουαρίου 2018. Το μάθημα παρακολούθησαν συνάδελφοι ΠΕ03 του σχολείου μας καθώς και άλλων σχολείων της περιοχής. Το σχέδιο μαθήματος ακολουθεί: 2. Φ.Ε. Η Αρχή του Ήρωνος και η ανάκλαση του φωτός (διδασκαλία Erasmus+)
  3. Ο κ. Σωτήριος Χασάπης, εφαρμόζοντας τις αρχές διδασκαλίας του σεμιναρίου, σχεδίασε μάθημα για τα μαθηματικά της Β? Λυκείου και το υλοποίησε σε τμήματα  του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης στις 25 Απριλίου 2018. Το μάθημα παρακολούθησαν συνάδελφοι ΠΕ03 του σχολείου μας. Το σχέδιο μαθήματος ακολουθεί: Ανακλαστικής Παραβολής εφαρμογές Erasmus+
    Επίσης, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το βίντεο με τη βηματική απόδειξη, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών σε κατάλληλες ερωτήσεις, και το σχετικό αρχείο GeoGebra:https://algebrateacherlab.blogspot.gr/2018/05/blog-post.html