Teaching Staff

School Year 2023-2024

RELIGIOUS EDUCATION: Sotirios Kollias

GREEK LANGUAGE & CLASSICAL STUDIES:   Georgios Thodis, Evangelia Karimali, Ioanna Pseftogianni, Georgia Katsouli, Dimitrios Kominos, Maria Litsardou,  Aikaterini Tsachtsarli, Ioanna Pseftogianni

MATHEMATICS: Panagiota Argyri, Alkiviadis Tzelepis, Olga Giakoumaki, Panagiotis Brinos, Miltiadis Bizmpianos

PHYSICS: Maria Diakonou, Margarita Toulatou, Sotirios Tsalamandris

CHEMISTRY: Chrisi Angelidou, Christodoulos Makedonas

BIOLOGY: Gerasimos Theodoridis, Vamvakopoulou Sevasti, Kouka Paraskefi

ENGLISH LANGUAGE: Eirini Arnaouti, Vasileios Grivas

FRENCH LANGUAGE: Antonia Xenaki, Panagiota Anagnostopoulou

GERMAN LANGUAGE: Aikaterini Gkritzalioti, Xanthi Tsapara

ECONOMY: Matthaios Giannaras

PHYSICAL EDUCATION: Georgios Sarlas, Vasileia Alexiou, Konstantinos Angelis

ICT: Panagiota Ismini Matthe, Dimitrios Rigkos