Σύγχρονη εικόνα από την καταγραφή του σεισμογράφου του σχολείου μας

Το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα δίκτυο σχολικών σεισμογράφων που έχει αναπτύξει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπό την εποπτεία του σεισμολόγου Δρ. Γ. Χουλιάρα.

Για να δείτε την καταγραφή των τελευταίων ωρών του σεισμογράφου του σχολείου μας πατείστε εδώ.

Για να δείτε την κατανομή των σταθμών στον χάρτη πατείστε εδώ και την καταγραφή των τελευταίων ωρών των άλλων σεισμογράφων του δικτύου πατείστε εδώ. Ο δικός μας σταθμός έχει το κωδικό όνομα SNSM.

Για να δείτε παλαιότερες καταγραφές σεισμικής δράσης πατείστε εδώ.