Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Σχολικό έτος 2022 – 2023

Παρατίθεται ο Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικού Έργου και η τελική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

 

Σχολικό έτος 2021 – 2022

Παρατίθεται ο Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικού Έργου και η τελική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης