Τηλεκπαίδευση

Οι σύνδεσμοι για την αίθουσα κάθε καθηγητή/τριας έχουν αποσταλεί με email σε γονείς και κηδεμόνες και θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης.