Παρουσίαση δράσεων, ομίλων, καλών πρακτικών μάθησης & διδασκαλίας, ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχολικού έτους 2023-24.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧ.ΕΤ.2023-24-