Απονομή Διαπίστευσης Erasmus+ ΚA120 στο σχολείο μας

Στις 9 Φεβρουαρίου 2024 απεστάλη στο Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης ενημέρωση από το ΙΚΥ ότι περιλαμβάνεται στoυς πενήντα τρεις (53) φορείς οι οποίοι έλαβαν διαπίστευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων έτους 2023 για την υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+ έως και τις 31.12.2027. Η συγκεκριμένη αίτηση αφορούσε στον ποιοτικό έλεγχο του σχεδίου δράσης των φορέων σχολικής εκπαίδευσης.

Ακολούθως, υπεβλήθη αίτηση χρηματοδότησης Erasmus+ ΚΑ121 από το σχολείο μας για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της διαπίστευσης κατά το σχολικό έτος 2024-2025 και αναμένονται τα αποτελέσματα έως το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους.

Υπεύθυνη για την υποβολή των αιτήσεων και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης είναι η καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου Δρ. Ειρήνη Αρναούτη και στην ομάδα Erasmus+ ανήκουν οκτώ (08) επιπλέον εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συνεργαστούν με τη Διεύθυνση του σχολείου, ολόκληρο τον Σύλλογο Διδασκόντων και τους/τις μαθητές/-τριες του σχολείου για την υλοποίηση των μετακινήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της Διαπίστευσης εδώ: https://www.iky.gr/el/iky-items/item/4313