Επιλογή προσφοράς για μετακίνηση στη Μάλτα

Πράξη 6η/01-03-2024

Σήμερα Παρασκευή 01/03/2024 και ώρα 12:30 στο γραφείο της Διευθύντριας του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, κυρίας Λασκαρίδου Αντιγόνης, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών από τα τουριστικά πρακτορεία για τη μετακίνηση μαθητών-μαθητριών της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας στη Μάλτα, για να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο της φαρμακευτικής εταιρείας PharOs, αποτελούμενη από:

1. (Πρόεδρος) Λασκαρίδου Αντιγόνη, Διευθύντρια

2. Αγγελίδου Χρυσή, καθηγήτρια

3. Αρναούτη Ειρήνη, καθηγήτρια

4. Μουντζουράκης Δημήτριος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

5. Δανόπουλος Γεώργιος, έφορος από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

6. Παπαδόπουλος Χρήστος εκπρόσωπος μαθητών- αντιπρόεδρος του τμήματος Α΄2

7. Υφαντίδης Φίλιππος, εκπρόσωπος μαθητών από το δεκαπενταμελές

Κριτήρια

Πρακτορεία Τιμή/μαθ Ξενοδοχεία Δωμάτια Επιπλέον παροχές Παρατηρήσεις
TravelBug 740 ευρώ 3* Τρίκλινα , κατά βάση Η τιμή είναι με ημιδιατροφή. Υπέβαλλε ελλιπή δικαιολογητικά.
SergianiTravel 760 ευρώ 3* Δίκλινα και Τρίκλινα κατά βάση Η τιμή είναι με ημιδιατροφή.

Υπέβαλλε ελλιπή δικαιολογητικά.

Happy Days 640 ευρώ 3* Δίκλινα,τρίκλινα, τετράκλινα Η τιμή είναι με πρωινό εντός ξενοδοχείου και υπάρχει 15 ευρώ επιβάρυνση ημιδιατροφής ανά άτομο ανά γεύμα

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη με αρ. 20883/ΓΔ4/13/2/2020, (ΦΕΚ 456 Τ. Β΄, 13-2-2020) Υ.Α. περί Σχολικών εκδρομών, τους όρους της προκήρυξης και τα παραπάνω κριτήρια, αξιολόγησε τις προσφορές που κατατέθηκαν εντός των χρονικών ορίων.

Αποφάσισε

Να επιλέξει ως πιο συμφέρουσα ως προς την τιμή, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, την προσφορά του τουριστικού πρακτορείου Happy Days.

Η Πρόεδρος Τα μέλη
Αντιγόνη Λασκαρίδου Αγγελίδου Χρυσή

Αρναούτη Ειρήνη

Μουντζουράκης Δημήτριος

Δανόπουλος Γεώργιος

Παπαδόπουλος Χρήστος

Υφαντίδης Φίλιππος