Πρακτική άσκηση φοιτητών Φυσικής Αγωγής

  • Το σχολικό έτος 2021-2022 υλοποιήθηκε συνεργασία του σχολείου μας με τη Σ.ΕΦ.Α.Α. του  Ε.Κ.Π.Α για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών Φυσικής Αγωγής στην Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική της Φυσικής Αγωγής.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε σε δύο περιόδους, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2021 και τον Μάιο 2022, στα περισσότερα τμήματα του σχολείου.

Σύμβουλοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας ήταν η κ. Αλεξοπούλου Σοφία και ο κ. Σάρλας Γιώργος.

 

Διδακτική άσκηση φοιτητών 2021-2022

Όλοι οι Φιλόλογοι του Λυκείου μας ως εκπαιδευτικοί-μέντορες, ανέλαβαν τη Διδακτική Άσκηση φοιτητών/φοιτητριών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Για το Πρόγραμμα αυτό οι εκπαιδευτικοί-μέντορες αναλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • υποδοχή των φοιτητών/φοιτητριών, συνάντηση γνωριμίας και συζήτηση-ενημέρωση για τη διεξαγωγή του Προγράμματος στο σχολείο.
  • δειγματική διδασκαλία τους στην Ομάδα των φοιτητών/φοιτητριών και συζήτηση που αποσκοπούν στην εκπαίδευσή τους, ώστε να αναγνωρίζουν ποικίλες διδακτικές παραμέτρους της διδασκαλίας που παρακολούθησαν και να συμπληρώνουν το φύλλο παρατήρησης που αντιστοιχεί σ? αυτήν.
  • ορισμό εκπαιδευτικού-μέντορα ανά φοιτητή/φοιτήτρια.
  • παρακολούθηση μαθημάτων του καθηγητή ? μέντορα από το φοιτητή/τη φοιτήτρια.
  • συζήτηση του εκπαιδευτικού για τα μαθήματα, τις διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους με το φοιτητή/τη φοιτήτρια που εποπτεύει σε πλαίσια ανατροφοδότησης.
  • προετοιμασία της ατομικής διδασκαλίας του φοιτητή/της φοιτήτριας με ενημέρωση για τη διδακτική ενότητα, υπόδειξη βιβλιογραφίας, συζήτηση του διδακτικού του/της σχεδιασμού, ανταλλαγή απόψεων.
  • παρακολούθηση της ατομικής διδασκαλίας του φοιτητή/της φοιτήτριας και παροχή ανατροφοδοτικών σχολίων.
  • αξιολόγηση του φοιτητή/της φοιτήτριας.
  • συζήτηση με το φοιτητή/φοιτήτρια για τη λειτουργία του σχολείου.

Μέντορες-Εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2021-22 είναι οι: Θώδης Γεώργιος, Καρίμαλη Ευαγγελία, Κατσούλη Γεωργία, Κομηνός Δημήτριος, Λιτσάρδου Μαρία, Παπαδάκη Ευθαλία, Τσαχτσαρλή Αικατερίνη και Ψευτογιάννη Ιωάννα.

Υπεύθυνοι της Διδακτικής Άσκησης είναι οι εκπαιδευτικοί: Θώδης Γεώργιος και Λιτσάρδου Μαρία.

 

Δειγματική διδασκαλία στα θρησκευτικά

Στις 31 Μαρτίου 2022, στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, δεχτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας μία ομάδα 25 φοιτητω?ν και φοιτητριών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α για να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή μιας δίωρης Δειγματικής Διδασκαλίας.

Η Δειγματική Διδασκαλάα πραγματοποιήθηκε από τον θεολόγο κ. Σωτήριο Κόλλια, ο οποίος δίδαξε τη Θεματική Ενότητα «Μετάνοια, η υπέρβαση της αμαρτίας», σε συνεργασία με τους μαθητές του τμήματος Α3. Οι μαθητές/-τριες χωρίστηκαν εξ αρχής σε 4 ομάδες και κλήθηκαν ομαδοσυνεργατικά να εκφράσουν γνώμες και απόψεις για το υπό επεξεργασία θέμα.

Η ενότητα αναπτύχθηκε σε τέσσερα στάδια διδασκαλίας, αρχίζοντας με το Βιωματικό στοιχείο λαμβάνοντας αφορμή από εμπειρίες των παιδιών σε σχέση με το θέμα της μετάνοιας.

Συνεχίστηκε με τη Νοηματοδότηση, όπου ο διδάσκων πρόβαλε σχετικές εικόνες στον προτζέκτορα τις οποίες οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να σχολιάσουν. Σε αυτό το στάδιο έγινε σταδιακά η γέφυρα προς τη θεολογική γνώση.

Προχώρησε στην Ανάλυση μέσα από εμβάθυνση σε κείμενα της Καινής Διαθήκης στα οποία οι μαθητές/τριες κλήθηκαν ανά ομάδες να αναγνωρίσουν την έννοια της μετάνοιας.

Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν στο στάδιο της Εφαρμογής να λάβουν μέρος σε μία συνεργατική δραστηριότητα, την οποία στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια.

Τέλος, προς εμπέδωση της θεματικής ενότητας, οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να λάβουν προσωπική θέση απέναντι σε προτάσεις που διάβασε ο διδάσκων πηγαίνοντας στην αντίστοιχη γωνία της αίθουσας που είχε οριστεί και να αιτιολογήσουν την άποψή τους.

Μετά την δίωρη διδασκαλία ο κ. Κόλλιας παρουσίασε και ανέλυσε στους φοιτητές τα στάδια του μαθήματος και απάντησε στις απορίες τους.

 

Δι?ωρη Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα των Θρησκευτικών

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, δεχτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας μία ομάδα φοιτητω?ν και φοιτητριών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α για να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή μιας

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, δεχτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας μία ομάδα φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Θεολογι?ας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α για να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή μιας δίωρης Δειγματικής Διδασκαλίας.

Η Δειγματική Διδασκαλία πραγματοποιήθηκε από τον θεολόγο κ. Σωτήριο Κόλλια, ο οποίος δίδαξε τη Θεματική Ενότητα «Η πρόταση της χριστιανικής παράδοσης για την υπέρβαση των στερεοτύπων», σε συνεργασία με τους μαθητές του τμήματος Β1. Οι μαθητές/-τριες χωρίστηκαν εξ αρχής σε 6 ομάδες και κλήθηκαν ομαδοσυνεργατικά να εκφράσουν γνώμες και απόψεις για τα υπό επεξεργασία θέματα.

Η ενότητα αναπτύχθηκε σε τέσσερα στάδια διδασκαλίας, αρχίζοντας με το Βιωματικό κομμάτι λαμβάνοντας αφορμή από εμπειρίες των παιδιών, συνεχίστηκε με τη Νοηματοδότηση κατά την οποία έγινε σταδιακά η γέφυρα προς τη θεολογική γνώση, προχώρησε στην Ανάλυση μέσα από εμβάθυνση σε κείμενα της Καινής Διαθήκης και ολοκληρώθηκε με την Εφαρμογή όπου μέσω δραστηριοτήτων οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετηθούν απέναντι σε στερεοτυπικές αντιλήψεις της κοινωνικής ζωής.

Μετά την δίωρη διδασκαλία ο κ. Κόλλιας παρουσίασε και ανέλυσε στους φοιτητές τα στάδια διδασκαλίας και απάντησε στις απορίες τους.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης