Δι?ωρη Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα των Θρησκευτικών

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, δεχτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας μία ομάδα φοιτητω?ν και φοιτητριών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α για να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή μιας

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, δεχτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας μία ομάδα φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Θεολογι?ας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α για να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή μιας δίωρης Δειγματικής Διδασκαλίας.

Η Δειγματική Διδασκαλία πραγματοποιήθηκε από τον θεολόγο κ. Σωτήριο Κόλλια, ο οποίος δίδαξε τη Θεματική Ενότητα «Η πρόταση της χριστιανικής παράδοσης για την υπέρβαση των στερεοτύπων», σε συνεργασία με τους μαθητές του τμήματος Β1. Οι μαθητές/-τριες χωρίστηκαν εξ αρχής σε 6 ομάδες και κλήθηκαν ομαδοσυνεργατικά να εκφράσουν γνώμες και απόψεις για τα υπό επεξεργασία θέματα.

Η ενότητα αναπτύχθηκε σε τέσσερα στάδια διδασκαλίας, αρχίζοντας με το Βιωματικό κομμάτι λαμβάνοντας αφορμή από εμπειρίες των παιδιών, συνεχίστηκε με τη Νοηματοδότηση κατά την οποία έγινε σταδιακά η γέφυρα προς τη θεολογική γνώση, προχώρησε στην Ανάλυση μέσα από εμβάθυνση σε κείμενα της Καινής Διαθήκης και ολοκληρώθηκε με την Εφαρμογή όπου μέσω δραστηριοτήτων οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετηθούν απέναντι σε στερεοτυπικές αντιλήψεις της κοινωνικής ζωής.

Μετά την δίωρη διδασκαλία ο κ. Κόλλιας παρουσίασε και ανέλυσε στους φοιτητές τα στάδια διδασκαλίας και απάντησε στις απορίες τους.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης