Δειγματική διδασκαλία στα θρησκευτικά

Στις 31 Μαρτίου 2022, στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, δεχτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας μία ομάδα 25 φοιτητω?ν και φοιτητριών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α για να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή μιας δίωρης Δειγματικής Διδασκαλίας.

Η Δειγματική Διδασκαλάα πραγματοποιήθηκε από τον θεολόγο κ. Σωτήριο Κόλλια, ο οποίος δίδαξε τη Θεματική Ενότητα «Μετάνοια, η υπέρβαση της αμαρτίας», σε συνεργασία με τους μαθητές του τμήματος Α3. Οι μαθητές/-τριες χωρίστηκαν εξ αρχής σε 4 ομάδες και κλήθηκαν ομαδοσυνεργατικά να εκφράσουν γνώμες και απόψεις για το υπό επεξεργασία θέμα.

Η ενότητα αναπτύχθηκε σε τέσσερα στάδια διδασκαλίας, αρχίζοντας με το Βιωματικό στοιχείο λαμβάνοντας αφορμή από εμπειρίες των παιδιών σε σχέση με το θέμα της μετάνοιας.

Συνεχίστηκε με τη Νοηματοδότηση, όπου ο διδάσκων πρόβαλε σχετικές εικόνες στον προτζέκτορα τις οποίες οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να σχολιάσουν. Σε αυτό το στάδιο έγινε σταδιακά η γέφυρα προς τη θεολογική γνώση.

Προχώρησε στην Ανάλυση μέσα από εμβάθυνση σε κείμενα της Καινής Διαθήκης στα οποία οι μαθητές/τριες κλήθηκαν ανά ομάδες να αναγνωρίσουν την έννοια της μετάνοιας.

Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν στο στάδιο της Εφαρμογής να λάβουν μέρος σε μία συνεργατική δραστηριότητα, την οποία στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια.

Τέλος, προς εμπέδωση της θεματικής ενότητας, οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να λάβουν προσωπική θέση απέναντι σε προτάσεις που διάβασε ο διδάσκων πηγαίνοντας στην αντίστοιχη γωνία της αίθουσας που είχε οριστεί και να αιτιολογήσουν την άποψή τους.

Μετά την δίωρη διδασκαλία ο κ. Κόλλιας παρουσίασε και ανέλυσε στους φοιτητές τα στάδια του μαθήματος και απάντησε στις απορίες τους.