Πρόσκληση σε συνέντευξη

Παρατίθεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς για την πλήρωση θέσεων με θητεία.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΣΕ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής Εμμανουήλ Ιωάννης