Δράση παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού: Μαθηματικά παιχνίδια στα ελληνικά και στα αγγλικά

Η εκπαιδευτικός Αργύρη Παναγιώτα, καθηγήτρια Μαθηματικών, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Αρναούτη Ειρήνη, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, κατά το σχολικό έτος 2019-20, υλοποίησαν δράση παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού με ομάδα μαθητών της Α? Λυκείου.

Το υλικό αποτελείται από μαθηματικά παιχνίδια (επιτραπέζιο παιχνίδι Ταμπού & σταυρόλεξα) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και είναι το αποτέλεσμα διαθεματικής συνεργασίας των ειδικοτήτων των μαθηματικών και της αγγλικής ως ξένης γλώσσας.

Το παραγόμενο υλικό βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση:

https://drive.google.com/file/d/1dwsiNfl-RS-DsEDT0LEoSmXdEB91hrB1/view?usp=sharing