Αποτελέσματα Εισαγωγής Μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Προτύπου Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για το σχολικό έτος 2024-25

 

Πίνακας Επιτυχόντων

Πίνακας Επιλαχόντων