Κατανομή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ΓΕ.Λ. 2024 στα Βαθμολογικά Κέντρα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φ A ΓΕΛ 2024 ΤΗΣ ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ_signed