Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

4a ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2024
4 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2024