Δειγματική διδασκαλία στα Θρησκευτικά

Στις 11 Απριλίου 2024, στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, δεχτήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας μία ομάδα 30 φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α για να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή 2 Δειγματικών Διδασκαλιών.

Οι Δειγματικές Διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν από τον θεολόγο κ. Σωτήριο Κόλλια, ο οποίος δίδαξε τις Θεματικές Ενότητες «Η Συγχώρεση ως υπέρβαση στον Χριστιανισμό» και «Η χριστιανική κοινότητα σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο», σε συνεργασία με τους μαθητές των τμήματων Β2 και Β4.

Οι μαθητές/-τριες χωρίστηκαν εξ αρχής σε 5 ομάδες και κλήθηκαν ομαδοσυνεργατικά να εκφράσουν γνώμες και απόψεις για τα υπό επεξεργασία θέματα.

Οι ενότητες αναπτύχθηκαν σε τέσσερα στάδια διδασκαλίας, αρχίζοντας με το Βιωματικό στοιχείο λαμβάνοντας αφορμή από εμπειρίες των παιδιών σε σχέση με τα θέματα.

Συνεχίστηκε με τη Νοηματοδότηση, όπου ο διδάσκων πρόβαλε σχετικές εικόνες και βίντεο στον προτζέκτορα τα οποία οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να σχολιάσουν. Σε αυτό το στάδιο έγινε σταδιακά η γέφυρα προς τη θεολογική γνώση.

Προχώρησε στην Ανάλυση μέσα από εμβάθυνση σε κείμενα της Καινής Διαθήκης και σε σύγχρονα κείμενα στα οποία οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ανά ομάδες με σκοπό να αναγνωρίσουν έννοιες και να απαντήσουν συνεργατικά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του φύλλου εργασίας.

Στο στάδιο της Εφαρμογής οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε συνεργατικές δραστηριότητες, τις οποίες στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια.

Τέλος, προς εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων, οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να λάβουν προσωπική θέση αιτιολογώντας τις απόψεις τους απέναντι σε προτάσεις που διάβασε ο διδάσκων.

Μετά το πέρας της δίωρης διδασκαλίας ο κ. Κόλλιας παρουσίασε και ανέλυσε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα στάδια του μαθήματος και απάντησε στις απορίες τους.