Υπενθύμιση προθεσμίας για αστυνομικές σχολές 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο αναρτήθηκε σχετική υπενθύμιση που αφορά στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις ΠΚΕ των αστυνομικών σχολών έτους 2024:

https://www.minedu.gov.gr/news/57761-22-02-24-2024