1η και 2η διαδικτυακή συνάντηση: «Επαγγέλματα στην Εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Στα πλαίσια των διαδικτυακών εκδηλώσεων για την σύνδεση της εκπαίδευσης και των χώρων εργασίας, που οργανώνονται από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, σε συνεργασία τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου & Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής, τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Σάββατο 9/11/2023 και 9/12/2023 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία η 1η και 2η διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «Επαγγέλματα στην Εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης» (1ο & 2ο Μέρος).

Για το θέμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των Επαγγελμάτων οι εισηγητές: κ.Ασκούνης Δ., κ. Βαζιργιάννης Μ., Τύμπας Α., Λακασάς, Δ. (1ο μέρος) και Μπούρας, Χ., Τουμπής, Σ. και Γουλές, Α. (2ο μέρος), οι οποίοι είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και μας μεταφέραν κρίσιμες και σημαντικές πληροφορίες για όλα τα πεδία σπουδών, μέσα από πραγματικές εμπειρίες. Μέσα από δημιουργικό διάλογο, συζήτηση και ερωτήσεις των συμμετεχόντων αναδύθηκαν προβληματισμοί για τις επιπτώσεις στην μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία από την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι νέες επαγγελματικές προοπτικές για πολλούς τομείς.

“H Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ: Σπουδές, Τεχνολογία, Καινοτομία”

Δημήτριος Ασκούνης, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ.

“Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) και η επίδραση τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας”

Μιχαήλ Βαζιργιάννης, Διακεκριμένος Καθηγητής , LIX, Ecole Polytechnique, Γαλλία

Η Εκπαίδευση και η Εργασία είναι δύο σημαντικοί σταθμοί της ζωής μας, ο δρόμος για την μετάβαση από το σχολείο στην ενεργό επαγγελματική ζωή έχει εμπόδια και προκλήσεις, όμως μέσα από τέτοιες δράσεις προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους νέους μας για να τους στηρίξουμε μέσα και έξω από την σχολική τάξη.

Για τους μαθητές/τριες και τους φοιτητές αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για την επαφή τους με την αγορά εργασίας, για τους γονείς μία πολύτιμη πηγή ενημέρωσης για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την λήψη αποφάσεων, για τους εκπαιδευτικούς μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για να υποστηρίξουν και αυτοί με την σειρά την πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης με την συνεργασία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου & Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής, του Συνδέσμου των Αποφοίτων της Σχολής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε γέφυρες σύνδεσης εκπαίδευσης και εργασίας μέσα από αυτές τις διαδικτυακές εκδηλώσεις.

Στις 20 / 1/ 2024 θα υλοποιηθεί η 3η διαδικτυακή συνάντηση με επίκεντρο την διεπιστημονικότητα και την συνεργασία των Επιστημών για την πρόοδο και την εξέλιξη του ανθρώπινου Βίου (Βιο- Πληροφορική, Βιο- Χημεία, Βίο- Στατιστική κ.τ.λ.).