Διαδικτυακή ενημέρωση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

To σχολείο μας, την Πέμπτη 27 Απριλίου παρακολούθησε διαδικτυακά την ενημέρωση του Τ?ή?ατος Φιλολογίας του Πανεπιστη?ίου Κρήτης (https://www.philology.uoc.gr) σε θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Τ?ή?α Φιλολογίας του Πανεπιστη?ίου Κρήτης διαθέτει ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγρα??α σπουδών, πιστοποιη?ένο ?ε ?ια από τις υψηλότερες βαθ?ολογίες στη χώρα.

Πανεπιστημιακοί καθηγητές του παραπάνω τμήματος ενημέρωσαν τους μαθητές μας γύρω από τα βασικά ?αθή?ατα και τα ?αθήματα επιλογής στις κατευθύνσεις των Κλασικών Σπουδών, της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Γλωσσολογίας και των Θεατρικών και Κινη?ατογραφικών Σπουδών.

Επίσης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την καινοτομία του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ερευνητικό πρόγραμμα «Τάλως» (https://talos-ai4ssh.uoc.gr), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εστιάζει στο ζήτημα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για το πρόγραμμα «Τάλως» εδώ:

Τάλως, Open Day (April2023)

H συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της δράσης συνεργασίας του σχολείου μας με τις ανθρωπιστικές σχολές της χώρας, για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών του Προσανατολισμμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με τη καθοδήγηση του φιλολόγου κ. Θώδη Γιώργου.

Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη?ίου Κρήτης για την αναλυτική και εμπεριστατωμένη παρουσίασή τους.