Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων Ιουνίου 2021 – 2022

Παραθέτουμε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου 2021 όπως ορίστηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2022

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης