Οδηγίες για τους γονείς και τους/τις μαθητές/τριες για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Παρατίθενται πιο κάτω οι οδηγίες για τους γονείς και τους/τις μαθητές/τριες για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο κτήριο του Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός με τους υποψηφίους του Γυμνασίου η είσοδος θα γίνει από την οδό Δικελί. Περιλαμβάνεται χάρτης για την πρόσβαση στο σχολείο.

Για τον τρόπο συμπλήρωσης των απαντητικών φύλλων δείτε σχεικό βίντεο εδώ!!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ για ΠΡΟΤΥΠΑ 2022LykeioΧάρτης

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης