Προβλήματα Κίνησης

Τα προβλήματα κίνησης είναι σημαντικές εφαρμογές των μαθηματικών στη φυσική. Αναδεικνύουν δε, την αναγκαιότητα γνώσης βασικών μαθηματικών εννοιών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων στις φυσικές επιστήμες.

Στο άρθρο υπάρχει ένα πρόβλημα κίνησης στο ίδιο μέσο (σταθερή ταχύτητα κίνησης) και τρία προβλήματα κίνησης σε δύο μέσα (διαφορετικές ταχύτητες κίνησης).

Προβλήματα Κίνησης