Η Συνοχή των Μαθηματικών Εννοιών

Η βασική ιδέα και η αιτία για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου ήταν η ανάδειξη της συνέχειας στη διδασκαλία των μαθηματικών στο λύκειο. Οι βασικοί άξονες του είναι οι κάτωθι:

  • Η γνώση της Γεωμετρίας είναι απαραίτητη για την κατανόηση και απόδειξη βασικών Αλγεβρικών εννοιών. Η βαθιά γνώση της Γεωμετρίας είναι αναγκαίο εφόδιο για να προχωρήσουν οι μαθητές στην Άλγεβρα και την Ανάλυση.
  • Η ανάγκη και η χρησιμότητα της εποπτείας. Όπως στην Γεωμετρία το γεωμετρικό σχήμα είναι απαραίτητο για τη διαπραγμάτευση θεωρημάτων και ασκήσεων, έτσι η γνώση της δημιουργίας και της σωστής ?ανάγνωσης? των γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων συμβάλει στην περαιτέρω κατανόησή τους.
  • H σύνδεση των μαθηματικών αντικειμένων της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας και της Ανάλυσης, ακολουθώντας την πορεία των τριών τάξεων του Λυκείου, αναδεικνύοντας έτσι τη συνοχή και εξέλιξη των Μαθηματικών εννοιών.
Συνέπεια μαθηματικών εννοιών