Ευχαριστίες για την τοποθέτηση οθόνης και βιντεοπροβολέα

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου της Ευαγγελικής για την επιστασία και την χρηματοδότηση, τον Σύλλογο Γονέων του Λυκείου Ευαγγελικής και τον σύνδεσμο αποφοίτων για την χρηματοδότηση της αγοράς και τοποθέτηση βιντεοπροβολέα και οθόνης μεγάλων διαστάσεων στο Αμφιθέατρο του σχολείου. Δείτε εδώ.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης