Συμμετοχή καθηγητή μας σε συνέδριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

O καθηγητής της Σχολής μας κ. Γεώργιος Θώδης συμμετείχε στο πρόσφατο συνέδριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα “Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος”.
Η εισήγησή του σχετικά με τα βιβλία της Ιστορίας στο ακόλουθο βίντεο μετά το 04:01:56. https://www.youtube.com/watch?v=NfqYv9obqME
Ο Διευθυντής
Χ. Δ. Φανίδης