Τελικός Αξιολογικός Πίνακας για τις θέσεις επί θητεία εκπαιδευτικών στο Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, σχολικό έτος 2020 – 2021.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων παραθέτουμε τον αξιολογικό πίνακα ( 5 σελίδες ) για τις θέσεις επί θητεία εκπαιδευτικών στο Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Τελικός-Αξιολογικός-Πίνακας-ΠΓΕΛ-Ευαγγελικής

Ο Πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής Εμμανουήλ Ιωάννης