Επί το ορθόν! Εγκύκλιος για την διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις εισαγωγικές στην Α Λυκείου

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην Α Λυκείου στα Πρότυπα Σχολεία. Η εγγραφή θα γίνει μέσω της εφαρμογής e-eggrafes.

ΑΛΛΑΓΗ! το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022

Παρακαλούνται όσοι γονείς/κηδεμόνες ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου τότε και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα.  Η υπεύθυνη δήλωση παρατίθεται ως παράρτημα στην εγκύκλιο.

ΟΡΘΟ_ΕΞΕ - 60796 - 2022 - Οδηγίες για εγγραφή μαθητών τριών στην εισαγωγική τάξη των Π

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης