Χρυσή Αγγελίδου

ΧΗΜΙΚΟΣ
cagelidou@gmail.com

Η Αγγελίδου Χρυσή είναι κάτοχος:

 • Διδακτορικού διπλώματος στην Οργανική Σύνθεση και Βιολογικές Εφαρμογές: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Εργαστήριο Δομικής και Υπερμοριακής Χημείας
 • Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Οργανική Σύνθεση και μελέτη με φασματοσκοπία NMR: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Εργαστήριο Δομικής και Υπερμοριακής Χημείας
 • Πτυχίου Χημείας: Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και έχει πιστοποίηση β΄επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η ερευνητική της εμπειρία επικεντρώνεται στη Χημεία Κυκλοδεξτρινών, Υπερμοριακή Χημεία, Χημεία εγκλεισμού μορίων, τεχνικές σύνθεσης, καθαρισμού και ταυτοποίησης οργανικών μορίων, χρωματογραφικές τεχνικές: λεπτής στοιβάδας (ΤLC), στήλης και υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), Φασματοσκοπικές μέθοδοι: α) ορατού- υπεριώδους (UV- Vis), υπερύθρου (FT- IR), β) πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) στα 250MHz και στα 500MHz, τεχνικές 1D και 2D
 • Έχει λάβει υποτροφίες από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το Onassis Foundation για την εκπόνηση του ερευνητικού της έργου και τη συμμετοχή της σε συνέδρια αντίστοιχα
 • Είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο
 • Είναι υποψήφια 2ου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο ΕΑΠ με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής”
 • Έχει εργαστεί ως βοηθός στα εργαστήρια Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α, στη Φαρμακευτική Εταιρία ADELCO Χρωματουργεία Αθηνών, ενώ ύστερα από επιτυχή συμμετοχή της στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε το 2007 ως εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Συνεργάστηκε με την ομάδα «Υποστήριξης, Οργάνωσης, Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου και Ομάδας Λογιστικής Παρακολούθησης και Οικονομικής Εκκαθάρισης Έργου με τίτλο ?Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2009-2010?»
 • Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με επιστημονικές ανακοινώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 1. A versatile-aminolevulinic acid (ΑLA)-cyclodextrin bimodal conjugate-prodrug for PDT applications with the help of intracellular chemistry, Chrysie Aggelidou, Theodossis A. Theodossiou, Antonio Ricardo Gon?alves, Mariza Lampropoulou and Konstantina Yannakopoulou, Beilstein J. Org.  2014, 10, 2414?2420.
 2. Photophysics and ex vivo biodistribution ofβ-cyclodextrin-meso-tetra(m-hydroxyphenyl)-porphyrin conjugate for biomedical applications,V. Kirejev, A. R. Gon?alves, C. Aggelidou, I. Manet, J. M?rtensson, K. Yannakopoulou and M. B. Ericson,  Photobiol. Sci., 2014, 13, 1185?1191
 3. Protoporphyrin IX?b-Cyclodextrin Bimodal Conjugate: Nanosized Drug Transporter and Potent Phototoxin,Chrysie Aggelidou, Theodossis A. Theodossiou and Konstantina Yannakopoulou, Photochemistry and Photobiology, 2013, 89: 1011?1019
 4. Tamoxifen Subcellular Localization; Observation of Cell-Specific Cytotoxicity Enhancement by Inhibition of Mitochondrial ETC Complexes I and III,Theodossis Athanassios Theodossiou, Konstantina Yannakopoulou, Chrysie Aggelidou and John Stephen Hothersall, Photochemistry and Photobiology, 2012, 88: 1016?1022
 5. Symmetry requirements for the effective blocking of pore-forming toxins: Comparative study with a-, b-,and g-cyclodextrin derivatives, Yannakopoulou, L. Jicsinszky, C.Aggelidou, N. Mourtzis, T. M. Robinson, A. Yohannes, E. M. Nestorovich, S. M. Bezrukov, and V. A. Karginov, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, July 2011, p. 3594-3597
 6. A Novel conjugate of hydroxylated porphyrin with conjugate of hydroxylated porphyrin with β-cyclodextrin as a drug carrier and phοtoactive agent, 15th International Cyclodextrin Symposium 9-12 May 2010, Vienna, Austria, C. Aggelidou,T. A.Theodossiou, I. M. Mavridis, K. Yannakopoulou
 7. Νovel conjugates of carboxylated porphyrins with cyclodextrins for biological applications, 3rd Hellenic Symposium on Organic Synthesis, 15 ? 17 October 2009, University of Athens, C. Aggelidou, A.Theodossiou, C. Staggel, G. Velegraki, A.G. Coutsolelos, I.M. Mavridis, K. Yannakopoulou
 8. Study of the interactions of per(6-guanidino-6-deoxy)-cyclodextrins with nucleotides and nucleosides, 13thInternational Cyclodextrin Symposium14-17 May 2006, Torino, Italy, Aggelidou, I. Mavridis, K. Yannakopoulou