Χριστόδουλος Μακεδόνας

ΧΗΜΙΚΟΣ

Ιστοσελίδες: http://users.sch.gr/cmakedonas/

https://www.researchgate.net/profile/Christodoulos-Makedonas

WoS Researcher I.D.: C-7529-2013

O.R.C.I.D.: 0000-0002-4627-3034

E-mails: cmakedonas@sch.gr / makedonas@chem.uoa.gr

Ο Χριστόδουλος Δ. Μακεδόνας είναι χημικός, απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία καθώς και διδακτορικού διπλώματος στη Χημεία από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Μετά το διδακτορικό του εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του Ε.Κ.Π.Α. Στα πλαίσια των υποχρεώσεών του συμμετείχε σε παραδόσεις τόσο προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών μαθημάτων του οικείου Τμήματος.

Υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση από το 2007 έχοντας εργαστεί τόσο σε Γυμνάσια όσο και σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. Ανήκει στο δυναμικό του Προτύπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης από το 2013.

Το 2014 ίδρυσε τον Όμιλο Χημείας με τίτλο «Η Χημεία in vivo, in vitro και in silico». Στα πλαίσια δράσεων του Ομίλου Χημείας τόσο ο ίδιος όσο και μαθητές και μαθήτριές του έχουν βραβευτεί σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της φασματοσκοπίας, των μοριακών προσομοιώσεων και του σχεδιασμού φαρμάκων.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΒΙΒΛΙΟ

Χ. Μακεδόνα «Πειράματα Χημείας», ebook αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/cmakedonas/, ISBN 978-618-85016-0-7 (3η Έκδοση, Αύγουστος 2020).

 Β.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. Χ. Μακεδόνα, Σ. Χασάπη, Γ.Β. Θώδη, Μ. Διακόνου, Χ. Φανίδη, Μ. Πουλούδη «Απόψεις των μαθητών του Προτύπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης σχετικά με την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση την περίοδο της Άνοιξης 2020», Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 2021, 17 (2), 41-63 (DOI:https://doi.org/10.12681/jode.25431).
  2. Χ. Μακεδόνα «Εισαγωγή βασικών αρχών της ιατρικής χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Χημικά Χρονικά 2019, 81 (6), 21-24 (https://www.eex.gr/news/anakoinwseis/2317-teuxos-iouliou-augoustou-2019).
  3. Mavroukakis-Karagounis, I. Papadopoulou, M. Papadopoulou and C. Makedonas «Taking flame tests one step forward: the case of a DIY atomic emission spectrophotometer» Chem. Teacher Int. 2020, 2 (1), 20180013 (DOI: https://doi.org/10.1515/cti-2018-0013).
  4. -E. Bouza, A. Nastou, C. Panigyraki and C. Makedonas «Introducing spectrophotometry in the school lab employing LEGO bricks and LEDs» Chem. Teacher Int. 2019, 1 (1), 20180012 (DOI: https://doi.org/10.1515/cti-2018-0012).
  5. Χ.-Σ. Ιωαννίδου, Μ.-Φ. Μητσιώνη, Μ.-Ε. Μπούζα, Α. Νάστου, Χ. Πίπη, Ε. Σεργεντάνη και Χ. Μακεδόνα «Κατασκευή ηλιακών κυψελών τύπου DSSC ευαισθητοποιημένων από φυτικές χρωστικές», Χημικά Χρονικά 2017, 79 (6), 10-13 (https://www.eex.gr/library/ximika-xronika/arxeio-teuxon-apo-to-2016/1832-teuxos-iouliou-augoustou-2017-xamili-kai-upsili-analusi).

 Γ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  1. Makedonas «Introduction of basic principles of medicinal chemistry to the Greek secondary education curriculum: a proposal and students? views» (γραπτή ανακοίνωση ? poster), RSC Twitter Poster Conference 2020, 3 Μαρτίου 2020, #RSCEdu, #RSCChemBio, DOI: 10.13140/RG.2.2.10196.55685.
  2. Χ. Μακεδόνα «Εισαγωγή φασματοσκοπικών τεχνικών στη σχολική τάξη μέσω απλών κατασκευών» (ομιλία), 6ο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού, Αθήνα 11-12 Μαΐου 2019, τόμος πρακτικών σελ. 704-712 (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://users.sch.gr/cmakedonas/index.php/education/32-diy).
  3. Papadopoulou, M. Papadopoulou, C. Mavroukakis-Karagounis and C. Makedonas «Employing atomic emission spectrophotometry in the school lab in order to detect metals? fingerprint» (γραπτή ανακοίνωση ? poster), RSC Twitter Poster Conference 2019, 5 Μαρτίου 2019, #RSCEdu, DOI: 10.13140/RG.2.2.16907.44320.
  4. Χ. Μακεδόνα «Οι απόψεις των μαθητών για την πλατφόρμα της χημείας σε Λύκειο της χώρας» (ομιλία), 5ο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού, Παλαιό Φάληρο 28-29 Απριλίου 2018, τόμος πρακτικών σελ. 299-314 (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://users.sch.gr/cmakedonas/index.php/education/22-e-class).
  5. Χ. Μακεδόνα «Απόψεις μαθητών της Γ΄ Λυκείου για την παράδοση μαθημάτων με τη συνδρομή clickers» (ομιλία), 5ο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού, Παλαιό Φάληρο 28-29 Απριλίου 2018, τόμος πρακτικών σελ. 369-375 (διαθέσιμο στη σελίδα http://users.sch.gr/cmakedonas/index.php/education/21-clickers).
  6. Χ. Μακεδόνα «Η πλατφόρμα της χημείας στο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης» (γραπτή ανακοίνωση), 1ο Συνέδριο Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο», Αθήνα 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, .

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Όμιλος Χημείας:  http://eclass.sch.gr/courses/EL526167/ (για γενικές πληροφορίες και το βιβλίο ύλης του ομίλου)

https://www.myhaikuclass.com/cmak/chemclub2018 (απαιτείται κωδικός πρόσβασης)

Χημεία Α΄ Λυκείου:  https://www.myhaikuclass.com/cmak/a2022 (απαιτείται κωδικός πρόσβασης)

Χημεία Γ΄ Λυκείου:  https://www.myhaikuclass.com/cmak/2022  (απαιτείται κωδικός πρόσβασης)