Γεώργιος Σάρλας

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Γιώργος Σάρλας είναι Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Ε.Α.Π. στο πρόγραμμα Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι Μόνιμος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής σήμερα στο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών  Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Σύμβουλος Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (Mentoring) στην πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του ΣΕΦΑΑ Αθήνας, Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας Impact-Sport+ Εκπαιδευτικών Β/Θμιας Εκπαίδευσης, Επιμορφωτής/Πολλαπλασιαστής στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» του Ι.Ε.Π., Συντονιστής στην υλοποίηση της πράξης Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας– Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης,  Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων,  Έχει ασχοληθεί με την Προπονητική και Προγράμματα άσκησης ομαδικά ? ατομικά, την Προπονητική Ποδοσφαίρου στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Πειραιά. Έχει λάβει επιμόρφωση πέρα από την Προπονητική, στην αύξηση της Φυσικής Δραστηριότητας των λιγότερο φυσικά δραστήριων μαθητών, Στις σύγχρονες μεθόδους και προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής στη Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών και στην Επίβλεψη ? mentoring, στην Υποστήριξη Παιχνιδοποιημένης Σωματικής Άσκησης μέσα και έξω από τα Σχολεία, Στην εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη, στις Τ.Π.Ε και στις μεθοδολογικές / παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Στην Ατομική συμβουλευτική των μαθητών και τον θεσμό του εκπαιδευτικού ως ατομικού σύμβουλου στους μαθητές,  στην επικοινωνία, στη δυναμική της ομάδας και στην επίλυση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, στην ενίσχυση της πρόληψης στη σχολική κοινότητα, ΚΕΘΕΑ, Στην Παραβατικότητα ανηλίκων,  στις Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Aναζωογόνηση, Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών και Εκπαιδευτικών, Υ.Π.Ε.Θ, Ι.Ε.Π., « Kids Save Lives», 2020,  Στο ανθρωπογενές περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση, στην πιλοτική δράση «Εργαστήρια δεξιοτήτων» στη Β/θμια Εκπαίδευση.