Ενημέρωση για τροποποίηση απόφασης περί αποσπάσεων.

Παραθέτουμε τροποποίηση απόφασης περί αποσπάσεων στα Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.

Ω5ΖΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤΦ