Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στo Πρότυπo Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Καλούνται εκπαιδευτικοί ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στο Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη 1/07/2020 έως την Τετάρτη 8/7/2020, έως 15:00, σύμφωνα με την πιο κάτω προκήρυξη

Prokiriji-Theseon

Ο Διευθυντής