Επείγον!!! e-eggrafes

Στο e-eggrafes https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/ υπάρχει η πιο κάτω ανακοίνωση :

“ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ 28-06-2020 ΚΑΙ 29-06-2020, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ.”

Αν υποβάλλατε 28 ή 29/06/2020 και δεν βλέπετε το όνομά σας στο σύστημα παρακαλώ να επαναϋποβάλλετε.

Ο Διευθυντής