Οδηγίες για τους Υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων

Την Δευτέρα 12/6/2020 οι απόφοιτοι μας ξεκινούν την προσπάθειά τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Υποδιευθυντής, ο Διευθυντής και το ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Για ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών μας σας παραθέτουμε τις ΠΕΡΣΙΝΕΣ οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τους μαθητές. Οι φετινές θα αποσταλούν και θα μοιραστούν το πρωί της Δευτέρας.

Ιδιαίτερη παράκληση! Λόγω των μέτρων για τον Covid-19 θα μας είναι πολύ δύσκολο να μαζέψουμε και μετά την εξέταση να παραδώσουμε τα κινητά των παιδιών.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τους υποψηφίους να μην φέρουν μαζί τους κινητό! Επίσης την πρώτη ημέρα η προσέλευση να είναι το αργότερο στις 07:30.

Και πάλι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

 

ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ.

“ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο το αργότερο στις 8:00π.μ. έχοντας μαζί τους κυρίως το δελτίο εξεταζόμενου (οι ταυτότητες δεν είναι απαραίτητες).

Μετά την πρωινή συγκέντρωση πηγαίνουν στις αίθουσες εξέτασης. Οι επιτηρητές τους μοιράζουν τα τετράδια εξέτασης και, αφού τα ελέγξουν, συμπληρώνουν τα ατομικά τους στοιχεία στο εσωτερικό μέρος του εξώφυλλου και τα στοιχεία του μαθήματος που εξετάζονται στο εξωτερικό μέρος του εξώφυλλου και στα δύο μέρη του πλαισίου. Οι επιτηρητές τους, αφού ελέγξουν τα στοιχεία τους, επικολλούν αυτοκόλλητο αριθμήτηριο στο εξώφυλλο και πάνω από αυτό επικολλούν μαύρη αδιαφανή ετικέτα.

Στη συνέχεια περιμένουν να χτυπήσει το κουδούνι, που σημαίνει την άφιξη των θεμάτων, και τοποθετούνται στις θέσεις τους. Από την ώρα αυτή απαγορεύεται να κυκλοφορεί ο οποιοσδήποτε εξεταζόμενος.

Οι εξεταζόμενοι όταν παραλάβουν από τους επιτηρητές τα φωτοαντίγραφα των θεμάτων ελέγχουν τον αριθμό των σελίδων, καθώς επίσης και τυχόν προβλήματα φωτοαντιγραφής (διπλή σελίδα, έλλειψη σελίδας, δυσδιάκριτοι χαρακτήρες κ.λ.π.). Στη συνέχεια αναγράφουν στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας των φωτοαντιγράφων το ονοματεπώνυμό τους. Επισημαίνεται, ότι δεν επιτρέπεται να γράψουν τίποτα άλλο σ’ αυτές τις φωτοτυπίες.

Στο τέλος οι εξεταζόμενοι, όταν παραδώσουν το γραπτό τους, υποδεικνύουν στον επιτηρητή το σημείο που έχουν τελειώσει τις απαντήσεις τους ώστε οι επιτηρητές να υπογράψουν στο σημείο αυτό. Μετά επικολλάται παρουσία τους μαύρη αδιαφανής ετικέτα πάνω από τα ατομικά στοιχεία τους και αποχωρούν από το σχολείο σεβόμενοι τους υπόλοιπους εξεταζόμενους.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων επισημαίνουμε τα εξής βασικά σημεία:

 • Οι εξεταζόμενοι πρέπει να γράφουν μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό διαρκείας.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων διορθωτικών μέσων (blanco), πλην της κοινής γομολάστιχας.
 • Ως πρόχειρο μπορεί να χρησιμοποιείται η τελευταία σελίδα. Αν δεν επαρκεί, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προτελευταία κ.ο.κ.. Στο πρόχειρο μπορεί να γράφουν και με μολύβι μαύρου χρώματος. Στις σελίδες του Πρόχειρου αναγράφεται στην κορυφη η λέξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ»
 • Οι εξεταζόμενοι πρέπει να διατηρούν σε καλή κατάσταση το τετράδιό τους.
 • Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ των εξεταζομένων.
 • Δεν επιτρέπονται μέσα στην αίθουσα πάσης φύσεως βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εξεταζομένων με υπολογιστικές μηχανές (calculators), συσκευές ατομικής ακρόασης (walkman, i-pod κλπ), κινητά τηλέφωνα, ή οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του από αμέλεια κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο ή τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής, οι οποίοι θα το φυλάσσουν σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εξεταζομένου σε άλλη θέση.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων με τη συνοδεία επιτηρητή.
 • Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόμενους.

Εξεταζόμενος που φέρει μαζί του στην αίθουσα, στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα ανωτέρω ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον εξεταζόμενο και συντάσσει πρακτικό.”