Πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων και ορισμός προθεσμίας Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ εστάλησαν τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν στο πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων όπως και την προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Δελτίο Τύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και ΤΕΦΑΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 2020 ΑΔΑ (1)
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020