Οδηγίες για την Eφαρμογή Tηλεκπαίδευσης

Ιστοσελίδα Υ.ΠΑΙ.Θ με Οδηγίες, Βίντεο κ.λ.π.

Για τον/την ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ: Οδηγίες Χρήσης

Για τον/την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ: Οδηγίες Εγκατάστασης,  Οδηγίες ΧρήσηςΟδηγός Εκπαιδευτικού, Forum Υποστήριξης 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.