Ευρωπαϊκό σεμινάριο κατάρτισης Erasmus+Youth in Action

Η μαθηματικός κα Αργύρη Παναγιώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού σεμιναρίου κατάρτισης Erasmus+ Youth in Acon με τίτλο «Shape yourLandscape» , που είχε επιλεγεί να συμμετέχει και πραγματοποιήθηκε στην Τζουρμάλα της Λετονίας από τις 21 εως 27 Μαϊου 2019, με φορέα διοργάνωσης την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας της Λετονίας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό  (http://erasmusplusyouth.gr/ ) στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Συγκεκριμένα στον τομέα της Νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, άτυπες ομάδες, άτομα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμμετέχουν σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων, να υλοποιήσουν Δραστηριότητες Εθελοντισμού και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σεμινάρια και διακρατικές συναντήσεις. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι οι νέοι να γνωρίσουν την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας στον τομέα της Νεολαίας.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)  (https://www.inedivim.gr/) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα από Νεολαίας, ενώ το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (http://www.iky.gr/) είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Erasmus+ για από τομείς από Εκπαίδευσης και από Κατάρτισης.

Ο βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν να δώσει τη δυνατότητα από εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και σε από εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν στη δουλειά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις «με βάση τον τόπο και τον χώρο» και να από υποστηρίξει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα από βοηθήσουν να επαναλάβουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τόποι ως μαθησιακοί χώροι και πόροι. Οι 24 συμμετέχοντες από όλες από Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Τουρκία) μέσα από πρωτότυπες ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες,  δημιούργησαν σχέδια δράσης  για το πώς μπορούν να μετατρέψουν οποιοδήποτε περιβάλλον σε μαθησιακό χώρο και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την προσέγγιση στο πλαίσιο από εργασίας των νέων και από άτυπης εκπαίδευσης.

Η κατάρτιση είχε συνδεθεί από με το μοντέλο ικανότητων ETS (European Training Strategy) στο πλαίσιο από Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατάρτιση για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, που έχει τεθεί σε εφαρμογή για να προωθήσει έναν ενεργό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης και διδασκαλίας.

Από τα βασικά συμπεράσματα του σεμιναρίου είναι ότι οι εκπαιδευτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις που βασίζονται στον τόπο μπορούν λειτουργήσουν ως ο βασικός λίθος στη γέφυρα που συνδέει τις εμπειρίες με την πραγματική ζωή, για την εισαγωγή καινοτόμων μεθοδολογικών διδακτικών πρακτικών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τέλος τέτοιου είδους προγράμματα διεθνούς κινητικότητας βασισμένα σε δράσεις με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα και με αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, αποτελούν  μία πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.