Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών_τριών που εμβολιάζονται

Δικαιολογείται η απουσία την ημέρα του εμβολιασμού και την επόμενη ημέρα

ΕΞΕ - 124858 - 2021 - Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών_τριών που εμβολιάζονται

Ο Διευθυντής