Πρόγραμμα από 21/9/2021 – 24/9/2021

Παραθέτουμε το πρόγραμμα του σχολείου από 21/9/2021 – 24/9/2021. Για την Δευτέρα 20/9/2021 ισχύει το πρόγραμμα που μοιράστηκε την Παρασκευή 17/9/2021.

version 21-9 - 24-9 classes

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης