Δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α Λυκείου 2021-2022

Οι γονείς των τεσσάρων πρώτων επιτυχόντων/επιτυχουσών στις εξετάσεις για την Α Λυκείου παρακαλούνται να προσέλθουν από 1/9/2021 09:00-13:00 στο σχολείο για να ξεκινήσει η διαδικασία μετεγγραφής των παιδιών τους.

Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών που εγγράφονται στην Α Λυκείου παρακαλούνται να προσέρχονται στο σχολείο από την Πέμπτη 2/9/2021 09:00-13:00 προσκομίζοντας 1) φωτοτυπία ταυτότητας του παιδιού τους, 2) εκτύπωση από το e-εγγραφές, 3) Υ/Δ για την εγγραφή.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει επίσης να έχει προσκομισθεί το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή/τριας.

Κενά έντυπα 3) Υ/Δ για την εγγραφή και 4)  Ατομικό Δελτίο Υγείας μπορείτε να βρείτε εδώ

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης