Πρόγραμμα από 22/09/2020

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι αίθουσες από 22/09/2020. Το τμήμα Β3 την Δευτέρα 21/09/2020 θα φύγει την 7η ώρα καθώς και τα τμήματα Α1, Β3,Β4 την Τετάρτη 23/09/2020 την 7η ώρα.

classes-22-9-28-9_2009_1

classrooms-22-9-28-9_2009_1