Παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής,

Δίνεται παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων  Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έως και την Παρασκευή03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59