Παράδοση απολυτηρίων αποφοίτων 2020.

Την Πέμπτη 25/6/2020 από 11.00 – 13.00 θα δοθούν τα απολυτήρια των αποφοίτων του 2020. Τα απολυτήρια μπορούν να παραλάβουν οι απόφοιτοι με την ταυτότητά τους, αν είναι ενήλικοι, ή οι γονείς και οι κηδεμόνες τους με την ταυτότητά τους.

Ο Διευθυντής