Εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Ορίστηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

-64398-2020-Προθεσμία-υποβολής-δικαιολογητικών-για-προκαταρκτικές-εξετάσεις-Πυροσβεστικής