Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α Λυκείου στο ΠΓΕΛ Ευαγγελικής για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α Λυκείου στο ΠΓΕΛ Ευαγγελικής για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

ΕΞΕ-54320-2020-Ενημέρωση-σχετικά-με-την-εισαγωγή-μαθητών-τριών-στα-Πειραματικά-και-στα-Πρότυπα-Σχολεία-για-το-σχολ

Το τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή στην Α Λυκείου ορίσθηκε να διεξαχθεί την Δευτέρα 29/6/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εντός προθεσμίας που θα ορισθεί.

Ο Διευθυντής